<bdo id="tavsj"><xmp id="tavsj">
<bdo id="tavsj"><xmp id="tavsj"><samp id="tavsj"><font id="tavsj"></font></samp>
<bdo id="tavsj"><xmp id="tavsj"><bdo id="tavsj"></bdo>
<menuitem id="tavsj"><xmp id="tavsj"><bdo id="tavsj"></bdo>
<bdo id="tavsj"><xmp id="tavsj">
<bdo id="tavsj"></bdo>
<menuitem id="tavsj"><xmp id="tavsj"><bdo id="tavsj"></bdo>
<nobr id="tavsj"><s id="tavsj"></s></nobr>
<nobr id="tavsj"><progress id="tavsj"><bdo id="tavsj"></bdo></progress></nobr> <menuitem id="tavsj"></menuitem>
<bdo id="tavsj"><progress id="tavsj"><bdo id="tavsj"></bdo></progress></bdo>
<bdo id="tavsj"></bdo><menuitem id="tavsj"></menuitem>
<bdo id="tavsj"></bdo>
<bdo id="tavsj"><xmp id="tavsj">
<bdo id="tavsj"></bdo>
<menuitem id="tavsj"></menuitem>
<menuitem id="tavsj"></menuitem><bdo id="tavsj"></bdo>
<menuitem id="tavsj"><progress id="tavsj"></progress></menuitem>
全景图
首页
我的数据
  此功能登录后可查看,请点击登录
  尚无内容,请点击标题右侧☆添加后查看
  截止
  日期
  每股收
  益 (元)
  每股收
  益 (扣除) (元)
  营业收入 净利润 每股
  净资产
  (元)
  净资产
  收益率
  (%)
  每股经营
  现金流量
  (元)
  销售
  毛利率
  (%)
  利润分配 股息
  率(%)
  首次公
  告日期
  最新公
  告日期
  营业收入
  (元)
  同比增长 (%) 季度环比 增长(%) 净利润
  (元)
  同比增长 (%) 季度环比 增长(%)
  2019
  03-31
  0.6925-28.68亿27.17-2.49亿6.95-3.7808-0.85833.16--2019
  06-03
  2019
  06-03
  2018
  12-31
  0.840.711470.01亿26.05-3.04亿0.61-3.088331.661.768128.25--2019
  06-03
  2019
  06-03
  2018
  03-31
  0.6475-22.55亿--2.33亿-----31.93--2019
  06-03
  2019
  06-03
  2017
  12-31
  0.840.772955.54亿25.58-3.02亿27.70-2.244241.261.241728.92--2019
  06-03
  2019
  06-03
  2017
  06-30
  0.670.665328.94亿--2.41亿--2.073435.571.617630.90--2017
  10-31
  2017
  10-31
  业绩快报明细
  截止日期 每股收
  益(元)
  营业收入 净利润 每股
  净资产
  (元)
  净资产
  收益率
  (%)
  公告
  日期
  营业收入
  (元)
  去年同期
  (元)
  同比增长
  (%)
  季度环比
  增长(%)
  净利润
  (元)
  去年同期
  (元)
  同比增长
  (%)
  季度环比
  增长(%)
  没有相关数据...
  业绩预告明细
  截止日期 业绩变动 预计净利润(元) 业绩变动幅度 业绩变动原因 预告类型
  上年同期
  净利润(元)
  公告日期
  2019-06-30预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润25,300万元-29,800万元,较上年同期变动幅度为21.48%-43.09%2.53亿~2.98亿21.48%
  43.09%
  -略增-2019-06-03
  预约披露明细
  截止日期 首次预约时间 一次变更日期 二次变更日期 三次变更日期 实际披露时间
  没有相关数据...